เครื่องช่วยฟังการใช้และการซื้อความรู้

Read More
ความรู้การได้ยิน

ผลิตภัณฑ์หลักต่อไปของ Apple อาจเป็นเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่?

ก่อนหน้านี้ในอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ว่า ...

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้การได้ยิน

เพื่อนที่ไม่สามารถได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟังสามารถไปที่แผนกโสตศอนาสิกเพื่อตรวจสอบความผิดเพี้ยนของผลิตภัณฑ์ otoacoustic emission

เมื่อหูของเราสูญเสียการได้ยินมันจะไม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
ความรู้การได้ยิน

อุตสาหกรรมเครื่องช่วยฟังของจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ใน 20 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องช่วยฟังของจีน ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
ความรู้การได้ยิน

ตลาดอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอัจฉริยะทั่วโลกคาดว่าจะถึง 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2022

ในปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินสมาร์ทระดับโลก ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
ความรู้การได้ยิน

ขั้นตอนแรกสุดของอุตสาหกรรมเครื่องช่วยฟังที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ที่เสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อผู้บริโภค

ขั้นตอนแรกสุดของอุตสาหกรรมเครื่องช่วยฟังที่เกี่ยวข้อง ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
เทคโนโลยีช่วยการได้ยิน, ความรู้การได้ยิน

เครื่องช่วยฟังแบบพกพาคืออะไร

ส่วนประกอบหลักของเครื่องช่วยฟังแบบพกพาคือ ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
ความรู้การได้ยิน

เครื่องช่วยฟังคืออะไร?

เครื่องช่วยฟังประกอบด้วยไมโครโฟน (ไมโครโฟน) เครื่องขยายเสียง ...

อ่านเพิ่มเติม

Read More
ความรู้การได้ยิน

การใส่เครื่องช่วยฟัง 5 ข้อผิดพลาดที่สองที่คุณคิดไม่ถึงแน่นอน

สวมเครื่องช่วยฟัง 5 ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ครั้งที่สอง ...

อ่านเพิ่มเติม