องค์ประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นแม่พิมพ์แบบคงที่และแม่พิมพ์เคลื่อนไหว หนึ่งเดียวกับ

การพัฒนาความแม่นยำเครื่องจักรกลซีเอ็นซีสวิส

กลยุทธ์การพัฒนาความแม่นยำและการตัดเฉือนที่แม่นยำที่สุดในประเทศของฉันความแม่นยำและการตัดเฉือนแม่นยำที่สุดของจีนมี

สนามบินกำลังทดสอบกล้องความร้อนและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวสำหรับ COVID-19

LOS ANGELES - สนามบินที่ติดตั้งเครื่องสแกนแบบเต็มตัวเครื่องตรวจจับโลหะและเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใบหน้าด้วย AI Thermal Imager ตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายช่วยให้ผู้คนและสถานที่ปลอดภัย

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใบหน้าด้วย AI Thermal Imager ตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายช่วยให้ผู้คนและ