ช่องการบีบอัดที่แตกต่างกันการลดเสียงรบกวน: มีช่องประมวลผลสัญญาณ 4 ช่องและยังมีช่องบีบอัดอิสระ 4 ช่องเสียงที่รวบรวมจะแบ่งออกเป็นภูมิภาคความถี่ต่างๆสำหรับการวิเคราะห์แยกการประมวลผลและการเกิดซ้ำนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการซิงโครไนซ์เสียงพูดการลดเสียงรบกวนแบบชั้น เพื่อลดเสียงรบกวนในพื้นหลังการยกเลิกการตอบสนองแบบอะคูสติก มีโหมดที่แตกต่างกันสำหรับบรรยากาศที่แตกต่างกันโหมดมาตรฐานการลดเสียงรบกวนและโหมดขดลวดเทเล

กำลังแสดงผล 2 ทั้งหมด

แสดงแถบด้านข้าง