นิทรรศการออนไลน์ของอาลีบาบา

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 10 ก.ย.

1: 00 - 2: 59 AM

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 10 ก.ย.

17: 00 - 18: 59 PM

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 15 ก.ย.

1: 00 - 2: 59 AM

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 15 ก.ย.

11; 00 -12: 59 น

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 18 ก.ย.

11:00 - 12:59 น

เวลาปักกิ่ง:

วันที่ 18 ก.ย.

17:00 - 18:59 น